İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
İzmir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İzmir Yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu Ekiplerine Yönelik KBRN Farkındalık Eğitimi İle KBRN Tatbikatı 13 Aralık 2017

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla yapılan TAMP-İzmir kapsamında hazırlanan Yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu ana ve destek çözüm ortaklarından teşkil edilen tüm ekip personellerine yönelik KBRN Eğitimi ile KBRN olayının oynandığı Alan Tatbikatı 11-12 Aralık 2017 tarihinde Müdürlüğümüz eğitim tesislerin de  icra edilmiştir.

Tatbikatta kazaen çevreye yayılıp insan sağlığı ve çevre üzerinde geçici etkiler yaratması ile sonuçlanan KBRN olayında, müdahalenin ilk adımı olan “KBRN olayının tespiti ve sınıflandırılması” yapılarak sıcak, ılık ve soğuk alan sınırları tespit edilmiş, arındırma üniteleri kurulmuş, arama ve kurtarma faaliyeti yapılarak olaydan etkilenen kazazedelerin triaj ve dekontaminasyonu yapılarak sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır.

Müteakip aşamalarda müdahale personeli ve kullanılan araç-gereçlerin dekontaminasyonu yapılmış, atık maddeler bertaraf için ilgili kuruluşlara teslim edilmiş ve çevre dekontaminasyonu yapılarak tatbikat sonlandırılmıştır.